แบงก์ชาติอังกฤษประกาศ สำรวจโอกาส ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารแห่งอังกฤษ หรือ Bank of England กับกระทรวงการคลัง HM Treasury ร่วมกันเปิดตัวหน่วยงานใหม่เพื่อสำรวจความเสี่ยง ความเป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลที่จะออกโดยธนาคารกลาง หรือ CBDC (Central Bank Digital Currency)

มุมมองของทางธนาคารเชื่อว่า CBDC จะเป็นเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในครัวเรือนและธุรกิจ และมันจะอยู่ควบคู่ไปกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ไม่ได้มาแทนที่ โดยหน่วยงานใหม่จะสำรวจประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • สำรวจโอกาสและความเสี่ยงของการใช้งาน CBDC
  • ประเมินคุณสมบัติที่ควรจะมีใน CBDC
  • ติดตามการพัฒนา CBDC ระหว่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าสหราชอาณาจักรยังคงอยู่แถวหน้าของนวัตกรรม

No Description
ภาพจาก Facebook ธนาคารแห่งอังกฤษ

ธนาคารแห่งอังกฤษ ยังเปิดตัวฟอรั่มสองส่วน ส่วนแรกคือการเข้ามามีส่วนร่วมของหลายฝ่าย (CBDC Engagement Forum) ทั้งภาคสถาบันการเงิน, กลุ่มประชาสังคม, ร้านค้า, ผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้บริโภค เพื่อสร้างความเข้าใจ หากมีการนำ CBDC ออกมาใช้ รวมทั้งจะพิจารณาผลกระทบต่างๆ ทั้งทางการเงินและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ฟอรั่มที่สองเจาะเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ (CBDC Technology Forum) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมดของ CBDC จากผู้เชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลาย ให้ธนาคารได้เข้าใจความท้าทายทางเทคโนโลยีของ CBDC

แนวทางนี้ตรงกับแนวทางของธนาคารกลางหลายชาติที่เริ่มสำรวจความเป็นไปได้ในการออกสกุลเงินดิจิทัลเอง โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยแถลงถึงแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน

ที่มา – ธนาคารแห่งอังกฤษ

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/122261