โอนคะแนน ปตท. Blue Point เป็น TruePoint ได้แล้ววันนี้ ได้ 100 คะแนน

ปตท. เปิดแลกคะแนนสะสม Blue Point ทุก 250 คะแนน เป็นคะแนนสะสม TruePoint ได้ 100 คะแนน แต่วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64 รับเพิ่มอีก 50 TruePoint

เงื่อนไขและรายละเอียดของการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม :

  1. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม – คะแนนสะสม Blue Point ทุก 250 คะแนน แลกเป็นคะแนนสะสม TruePoint ได้ 100 คะแนน โดยแลกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. ทุกการโอนคะแนน ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 50 คะแนนเมื่อทำรายการโอนคะแนนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เมษายน 2564 โดยคะแนนโบนัส TruePoint จะได้รับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ ภายใน 10 วันทำการ
  3. ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช และต้องเป็นสมาชิกหรือทำการสมัคร TrueID และ Blue Card ก่อนทำการแลกคะแนน
  4. สมาชิก Blue Card ต้องทำการแลกเปลี่ยนคะแนน Blue Point ผ่านช่องทางที่ OR กำหนด เพื่อเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
  5. ลูกค้าจะได้คะแนนสะสมทันทีหลังจากทำรายการแลกคะแนนสำเร็จ
  6. OR และ ทรูดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใด ๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
  7. คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  8. จำนวนสิทธิและโควต้าการแลกคะแนนของสมาชิกจะเป็นไปตามที่ตกลงกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยคู่สัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนสิทธิและโควต้าการแลกคะแนนได้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้โดยตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ:

– ลูกค้าทรูมูฟ เอชที่เป็นสมาชิก Blue Card เท่านั้น ที่จะสามารถแลก Blue Point 250 คะแนน เป็น TruePoint 100 คะแนน ได้

The post โอนคะแนน ปตท. Blue Point เป็น TruePoint ได้แล้ววันนี้ ได้ 100 คะแนน first appeared on 9TANA : Tech Channel !!.
from:https://www.9tana.com/node/blue-point-to-truepoint/