[Guest Post] คลาวด์ เอชเอ็ม (Cloud HM) ได้รับการรับรองจาก ISO-22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

Cloud HM เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Multi-Cloud Services ที่ให้บริการ Cloud ภายในประเทศไทย โดยมี Infrastructure เป็นของตัวเอง บน Data Center มาตรฐาน Tier IV รวมถึงสามารถออกแบบ และจัดทำ Solution ของ AWS, Azure และ GCP ที่เป็น Global Cloud ได้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น เช่น สำรองข้อมูล สำรองระบบ และบริการเสริมอื่น ๆ บนระบบ Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรสภาพสูง ภายใต้ Concept “Your Cloud Expert”

Cloud HM มุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการให้เสถียรและปลอดภัย ตาม Concept ที่ว่า Your Cloud Expert ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ของธุรกิจประเภทนี้คือการดำเนินการของธุรกิจจะต้องเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล โดยเราเริ่มจากการวิเคราะห์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึง เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมทั้งหาแผนการป้องกันและแก้ไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราจะไม่หยุดนิ่งและดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งทางเราปฎิบัติตามข้อกำหนดของ ISO-22301เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การที่เราได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO-22301 (BCM : Business Continuity Management) ดังกล่าวนั้น ถือเป็นข้อยืนยันได้ว่า “การดำเนินธุรกิจของทาง Cloud HM เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” ทางผู้ใช้บริการจึงเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ว่าหากใช้งานกับทาง Cloud HM จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ระบบของคุณจะยังคงเสถียรและไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน ทั้งนี้ Cloud HM ยังได้รับการรับรองจาก Certification อีกมากมายอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

from:https://www.techtalkthai.com/cloud-hm-has-bcm-guarantee-iso-22301/