ศาลตัดสินให้ Google พ้นข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ของ Oracle

คดีความกว่า 10 ปีของ Google และ Oracle ได้ถูกตัดสินแล้วโดยศาลสูงว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ผิด

Credit: Google

ในปี 2010 Oracle ได้ยื่นฟ้องต่อ Google โดยกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ Copy โค้ด Java จำนวนกว่า 11,500 บรรทัด ซึ่งเป็นโค้ดของ API 37 รายการไปใช้ จึงละเมิดลิขสิทธิ์ของตนที่ประกอบด้วย Structure, Sequence และ Organization อย่างไรก็ดี Google แย้งว่า API เหล่านี้เปรียบเสมือนเรื่องพื้นฐานอย่างอักขระหรือแกรมมาในการสร้างโปรแกรม โดยท้ายที่สุดแล้วศาลก็ตัดสินให้ Google พ้นความผิดเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

สำหรับผู้เชี่ยวชาญในงานโปรแกรมเมอร์หลายท่านมีความเห็นสนับสนุน Google เพราะว่าเชื่อว่าการใช้ API ของคนอื่นเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องผิด ทั้งนี้หากคดีนี้ออกมาอีกแบบเชื่อว่าเหล่าโปรแกรมเมอร์มากมายก็อาจจะมีความผิดเช่นกัน

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/google-beats-oracle-in-biggest-programming-copyright-supreme-court-case-ever และ https://www.lightreading.com/services/google-wins-ten-year-copyright-battle-with-oracle/d/d-id/768539?

from:https://www.techtalkthai.com/google-wins-copyrights-case-over-oracle-in-supreme-court/