6 คำแนะนำ ป้องกันไม่ให้ iPhone แบตเสื่อมไว (อัปเดต 2021)

 บางครั้งเราอาจไม่ทราบว่าพฤติกรรมการใช้งานของเราอาจทำใ […] More

from:https://www.iphonemod.net/6-tips-prevent-battery-drop.html