Createder เปิดตัวเว็บไซต์ BaanBaan.co บริการที่ช่วยให้บ้านและอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่าย

Createder (ครีเอทเดอร์) บริษัทด้านเทคโนโลยีและบริการด้านการตลาดดิจิทัลเปิดตัว BaanBaan.co บริการที่จะช่วยให้การหาบ้านและอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่าย ด้วยทีมงานที่มีเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ข้อมูล เข้าใจพื้นที่ พร้อมสร้างงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาในพื้นและกลับบ้านเกิด

แม้ “กรุงเทพฯ” จะยังเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทั้งการตั้งบริษัทและการทำงานของคนทั่วไป ด้วยลักษณะงานและบริษัทที่มีความหลากหลายกว่า แต่การได้มาอยู่หรือการมีโอกาสทำงานที่ไม่ได้ต่างจากการเข้าไปอยู่ในกรุงเทพ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงนี้ ซึ่งเราได้ก็เห็นแนวโน้มการขยายตัวจากการตั้งบริษัทและสาขาในต่างจังหวัดที่มีเพิ่มมากขึ้น อาทิ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา รวมไปถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดก็มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัท ครีเอทเดอร์ (Createder) จึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบความต้องการเหล่านี้ และตอบรับแนวโน้มที่เปลี่ยนไป ด้วยความเชื่อที่ว่า คนเก่งๆ ในต่างจังหวัดมีจำนวนมากที่สามารถพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีและสื่อได้อย่างเต็มความสามารถ และคงดีกว่าหากมีงานที่ท้าทายและมีคุณภาพสามารถทำได้ในจังหวัด โดยไม่ต้องเข้าไปกระจุกตัวกันในกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า รวมทั้งได้พัฒนาภูมิลำเนาและท้องถิ่นในอีกทางหนึ่งด้วย 

ไม่ใช่เฉพาะการหางานในต่างจังหวัดที่เพิ่มความต้องการมากขึ้น แต่แนวโน้มของการหาที่อยู่อาศัยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เลยทำให้เห็นโอกาส และทำบริการขึ้นมาเพื่อที่จะนำข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยมาตอบความต้องการให้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนา BaanBaan.co 

บ้านบ้าน หรือ BaanBaan.co คือเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่น่าสนใจ เปิดตัวด้วยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น ซึ่ง “บ้านบ้าน” มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากเป็นพิเศษ อีกทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลล่วงหน้าและอัปเดทตลอดเวลา ทำให้มีข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลบ้าน

โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์และข้อมูลเสริมต่าง ๆ ที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่าเดิม อาทิ ทำเลเป็นอย่างไร, ข้อดี – ข้อด้อยเป็นอย่างไร มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างที่อยู่รอบ ๆ บริเวณนั้น เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเสริมนี่เองที่เป็นความแตกต่างของ BaanBaan.co ที่ตั้งใจทำเพื่อให้คนที่หาบ้าน และเจ้าของโครงการสามารถสื่อสารข้อมูลได้มากกว่า จนไปถึงการสร้างโอกาสเพื่อการปิดการขายให้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากข้อมูลจากนครราชสีมาและขอนแก่นแล้ว BaanBaan.co กำลังขยายฐานข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้น โดยขยายสู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน รวมทั้งเริ่มสำรวจข้อมูลของภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มและอัปเดทข้อมูลให้กับคนที่สนใจหาบ้านทั้งในภาคอีสานและจังหวัดที่คนสนใจได้ข้อมูลที่ดี ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อให้ดีที่สุด 

 

from:https://www.thumbsup.in.th/creater-baanbaan?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=creater-baanbaan