เริ่มต้นโมเดลธุรกิจบนแผ่นกระดาษด้วย Business Model Canvas

หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตัวเอง แต่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องวางแผนและคำนึงถึง วันนี้เราเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จัก Business Model Canvas หรือการแบ่งภาพรวมของธุรกิจเป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดของธุรกิจ จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อไม่ให้หลงทิศทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตครับ

สามารถแบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่ และ 9 หัวข้อย่อย ดังนี้

WHAT ทำอะไร

Value Propositions คุณค่า

คุณค่า ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ เราต้องค้นหาว่าสินค้าหรือบริการของเรามีจุดเด่นอะไร อะไรคือสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง แล้วทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกสินค้าหรือบริการของเรา

ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจต้องกำหนดคุณค่าที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ก่อน เพื่อสร้างแกนหลักของธุรกิจให้แข็งแกร่ง

HOW ทำอย่างไร

Key Resources ทรัพยากรหลัก

ทรัพยากรของเรามีอะไรบ้าง รวบรวมสิ่งที่เรามี เช่น พนักงาน เครื่องจักร สินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ และสิ่งที่เราต้องมี เพื่อให้สามารถสร้างคุณค่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้

Key Activities กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ อะไรคือสิ่งที่ต้องทำบ้าง ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การขนส่ง การบริการ เป็นต้น

Key Partnerships  พันธมิตรหลัก

การมีพันธมิตรหรือคู่ค้าจะช่วยให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยกระจายความเสี่ยง และลดต้นทุนในการดำเนินการ เช่น ธุรกิจร้านอาหารเป็นพันธมิตรกับธุรกิจขนส่งเดลิเวอรี่ เป็นต้น

WHO ทำเพื่อใคร

Customer Segments ลูกค้า 

ลูกค้าของเราเป็นใคร กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่หรือเฉพาะกลุ่ม ปัญหาของลูกค้าคืออะไร สินค้าหรือบริการของเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร

Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ธุรกิจจะสร้างและรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเป็นการรักษาฐานลูกค้า ที่นำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ

Channels ช่องทาง

ช่องทางหมายถึงทั้งช่องทางการสื่อสารและช่องทางการส่งมอบสินค้า สื่อไหนหรือแพลตฟอร์มอะไรคือช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของเรามากที่สุด ช่องทางใดที่ลูกค้ามองเห็นและใช้จ่ายบ่อยที่สุด เป็นโจทย์ที่ธุรกิจต้องวิเคราะห์ให้ดี

MONEY คุ้มค่าหรือไม่

Cost Structure โครงสร้างต้นทุน

วิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจทั้งคงที่และไม่คงที่ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาด เพื่อวัดความคุ้มค่าระหว่างรายจ่ายกับรายได้

Revenue Streams กระแสรายได้

ธุรกิจจะมีการสร้างรายได้ด้วยวิธีการไหนบ้าง เช่น ส่วนแบ่งจากสินค้าบริการ ค่าสมาชิก หรือค่าโฆษณา เมื่อวิเคราะห์ทั้งรายจ่ายและรายได้ ก็จะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

————————————————————————————

Business Model Canvas จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ง่าย เข้าใจว่าคุณค่าคืออะไร ลูกค้าคือคนกลุ่มไหน มีต้นทุนกับรายได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นว่าต้องพัฒนาจุดไหน ทั้งนี้ทุกส่วนของโมเดลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ที่มา

BusinessModelsinc

SET

from:https://www.thumbsup.in.th/business-model-canvas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=business-model-canvas