งานวิจัยชี้ Android เก็บข้อมูลผู้ใช้มากกว่า iOS ถึง 20 เท่า!

Google, Apple ต่างเก็บข้อมูลผู้ใช้ผ่านซอฟต์แวร์ระบบปฏิบ […] More

from:https://www.iphonemod.net/android-collects-more-data-than-ios-research.html