DiDi Chuxing เตรียมเปิดให้บริการใน South Africa ซึ่งมี Uber และ Bolt ทำตลาดอยู่

DiDi Chuxing แอปเรียกรถโดยสารรายใหญ่ของจีน ประกาศเตรียมเปิดให้บริการในแอฟริกาใต้ โดยจะเริ่มที่ Cape Town เป็นเมืองแรก ซึ่งเป็นประเทศที่ 17 ที่ DiDi เข้ามาทำตลาด

ปัจจุบัน DiDi ให้บริการในกว่า 400 เมืองทั่วประเทศจีน ขณะที่ในตลาดต่างประเทศ DiDi บอกว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 550 ล้านบัญชี ใน 16 ประเทศ รวมทั้งเอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา และออสเตรเลีย

ผู้ให้บริการแอปเรียกรถโดยสารในแอฟริกาใต้ปัจจุบันได้แก่ Uber และ Bolt โดยมีฐานผู้ใช้รวมจำนวนหลักล้านคน ขณะที่ภาพรวมตลาดมีความท้าทายเนื่องจากข้อกฎหมายด้านบริการขนส่งของหน่วยงานท้องถิ่น

ที่มา: TechCrunch

DiDi

from:https://www.blognone.com/node/121928