Apple เปิดให้ร้านตู้ซื้ออะไหล่แท้ ราคาเดียวกับ AASP เริ่มเปิดลงทะเบียนปลายสัปดาห์นี้

Apple ประกาศขยายโครงการ “ผู้ให้บริการซ่อมอิสระ” มายังประเทศไทย เปิดให้ผู้บริการซ่อมอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อบริษัทฯ สามารถสั่งซื้ออะไหล่แท้ เข้าถึงเครื่องมือ และคู่มือการซ่อม ตลอดจนถึงการวินิจฉัยเพื่อให้บริการซ่อมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มทางเลือกและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่สินค้า Apple ที่ยังอยู่ภายใต้การรับประกันเกิดมีปัญหาขึ้นมา ผู้ใช้งานทั่วไปก็จะมองไปที่ Apple Store หรือศูนย์บริการที่ที่รับอนุญาตจากบริษัทฯ (AASP) กันใช่มั้ยล่ะครับ ? แต่หากอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันบางคนก็อาจเกิดความลังเล เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงหรือเหตุผลอื่น ๆ ครั้นจะไปใช้บริการร้านตู้ก็อาจไม่สบายใจจากงานซ่อมหรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้น โครงการผู้ให้บริการซ่อมอิสระที่ขยายมาสู่ประเทศไทยในคราวนี้ จึงเป็นสิ่งได้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายลูกค้าและฝ่ายร้านตู้ มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมเพียงข้อเดียว คือ ผู้ให้บริการซ่อมต้องจัดหาช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจาก Apple มาเอง ถ้าผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์ซื้ออะไหล่แท้ในราคาเดียวกับ AASP และจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม คู่มือการซ่อม และการวินิจฉัยแบบฟรี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่สตางค์เดียว เริ่มตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

 

ที่มา : Apple

from:https://droidsans.com/apple-irp-expand-thailand/