UNICEF ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “WASH Young Changemakers Programme 2nd Edition”

ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมของโลกเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตระหนักดีทุกวันนี้ ในส่วนของ UNICEF มีความศรัทธาในตัวของคนรุ่นใหม่ว่าจะเป็นพลังในการช่วยโลกในวันพรุ่งนี้ จึงขอชวนเข้าร่วมโครงการ “WASH Young Changemakers Programme 2nd Edition” เพื่อส่งไอเดียในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของโลกเข้ามาประกวดกัน

โครงการ WASH Young Changemakers Programme รุ่นที่ 2 ได้เปิดกว้างให้นำเสนอไอเดียในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำเช่น ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรอื่นๆ โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก หรือเกาะในโซนแปซิฟิค 
  • มีเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดเวลา 3 เดือน

สำหรับผู้สนใจควรเตรียมไอเดียและตอบคำถามให้ได้ว่าสิ่งที่ต้องการนำเสนอจะแก้ปัญหาได้อย่างไร อีกทั้งทาง UNICEF ยังเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในครัวเรือน (ต้นทุนต่ำ) และมีผลในวงกว้าง โดยผู้สมัครจะได้พูดคุยกับทีมงานให้คำปรึกษาและอาจจะได้พบปะกับคอนเนคชันที่น่าสนใจในอนาคต สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนได้ก่อน 15 เมษายนนี้ที่ F6S – https://www.f6s.com/wash-young-changemakers-programme-2021/apply/ (ฟรี)

from:https://www.techtalkthai.com/unicef-wash-young-changemakers-programme-2nd-edition/