MTech Webinar: BIM กับงาน VR และ MR(Hololens) ผ่านการทดลองใช้งานจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk

ขอเรียนเชิญผู้บริหารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผู้บริหารธุรกิจก่อสร้าง, วิศวกรออกแบบอาคาร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชม Webinar ในหัวข้อเรื่อง “BIM กับงาน VR และ MR(Hololens) ผ่านการทดลองใช้งานจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk” เพื่อทำความรู้จักกับโซลูชัน Building Information Modeling หรือ BIM กับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Mixed Realtiy (MR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณภาพ และความแม่นยำให้กับโครงการก่อสร้าง ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2021 เวลา 13.30 น. – 14.30 น โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

หัวข้อ: BIM กับงาน VR และ MR(Hololens) ผ่านการทดลองใช้งานจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk
ผู้บรรยาย: ทีมงาน M Technologies (Thailand)
วันเวลา: วันพุธที่ 7 เมษายน 2021 เวลา 13.30 น. – 14.30 น
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย

ระบบ Building Information Modeling หรือ BIM นั้นได้รับความนิยมในโครงการก่อสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะของเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบและก่อสร้างอาคารนั้นเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และตรงกับความต้องการสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในมุมของเจ้าของอาคารหรือผู้รับเหมาก่อสร้างก็ตาม

Webinar ครั้งนี้จะนำเสนอถึงเทคโนโลยี BIM ที่ถูกต่อยอดด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality และ Mixed Reality โดยการใช้ Microsoft HoloLens เข้ามาช่วยในการแสดงผล เพื่อให้สามารถเห็นภาพของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในมุมมองที่เสมือนจริง ด้วยโซลูชันจาก Autodesk ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารใหม่, การต่อเติมอาคาร หรือการ Renovate อาคารนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงในการส่งต่องานให้กับผู้รับเหมางานระบบ

ในการรับชม Webinar ครั้งนี้ พบกับทีมงานของ M Technolgies (Thailand) ที่จะมานำเสนอและตอบคำถามทั้งหมดเป็นภาษาไทยได้ทันที

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/3716158800414/WN_anxlDRRMRF6X2lYuu0KHGA โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน

from:https://www.techtalkthai.com/mtech-webinar-bim-with-vr-and-mr-hololens-from-autodesk/