กรณีศึกษา Apple Watch สามารถระบุภาวะเปราะบางของร่างกาย (Frailty) โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลจาก My Healthy Apple ระบุว่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไ […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-watch-assess-frailty-apple-and-stanford-university-case-study.html