Spotify ปรับดีไซน์การแสดงผลใน Mac และในเว็บไซต์ใหม่ ใช้งานง่ายขึ้น

ก่อนหน้านี้ Spotify ได้อัปเดตปรับหน้าโฮมในแอปสำหรับ iOS […] More

from:https://www.iphonemod.net/spotify-for-web-and-mac-update-new-design.html