เปิดภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาบนสื่อดิจิทัลประจำปี 2563

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในปี 2563 เติบโตอย่างเชื่องช้าในช่วงครึ่งปีแรก โดยมียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 9,498 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังยอดการลงทุนสื่อดิจิทัลกลับมาเติบโตมากขึ้นดันยอดใช้จ่ายสูงถึง 11,560 ล้านบาท ส่งผลให้ตลอดทั้งปีเติบโตรวม 8% จากปีก่อนหน้า

โดย 5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุด ได้แก่

  • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (2,713 ล้านบาท) 
  • กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮล์ (1,993 ล้านบาท) 
  • กลุ่มการสื่อสาร (1,979 ล้านบาท) 
  • กลุ่มสกินแคร์ (1,922 ล้านบาท) 
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (1,717 ล้านบาท)

ข้อมูลที่น่าสนใจคือกลุ่มธุรกิจธนาคารที่เคยอยู่ในลำดับที่ 5 ในปีก่อนหน้านี้ได้ถูกแทนที่โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมในปีนี้

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มเม็ดเงินโฆษณาสูงสุดได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (+41%) และกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮล์ (+36%) ในทางกลับกัน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (-36%) กลุ่มธุรกิจธนาคาร (-30%) กลุ่มธุรกิจประกัน (-22%) และกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม (-40%) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลดการใช้เงินบนสื่อดิจิทัล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

สำหรับแพลตฟอร์มที่แบรนด์และเอเจนซี่เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคยังคงเป็น Facebook Ads (6,561 ล้านบาท) และYouTube Ads (4,586 ล้านบาท) รองลงมือคือ Creative (2,039 ล้านบาท) Social (1,882 ล้านบาท) และ Search (1,627 ล้านบาท) ตามลำดับ

จากข้อมูลจะเห็นว่า Facebook และ YouTube ครองอันดับต้นๆ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ขณะเดียวกันก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่าง TikTok และ E-Commerce เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค รวมถึงเป็นทางเลือกให้กับนักการตลาดอีกด้วย

ข้อมูลจาก

KantarThailand

from:https://www.thumbsup.in.th/digital-spending-2020?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=digital-spending-2020