ผู้ใช้ Mac mini รุ่น M1 บางรายเจอปัญหาจอไม่เปิด หลังปลุกเครื่องจากโหมดพักเครื่อง (Sleep)

มีรายงานว่าผู้ใช้ Mac mini รุ่น M1 บางรายเจอปัญหาจอเสริ […] More

from:https://www.iphonemod.net/mac-mini-m1-won-t-wake-up-display-after-sleep-mode.html