Sierra Wireless ถูกแรนซัมแวร์โจมตีต้องหยุดการผลิตชั่วคราว

Sierra Wireless ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ชั้นนำของโลกในส่วนของงาน Communication (wireless, router และ gateway) กำลังเผชิญกับปัญหาแรนซัมแวร์จนทำให้ต้องหยุดการผลิตทั่วโลก

จากแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาระบบภายในของบริษัทถูกแรนซัมแวร์ (ยังไม่เปิดเผยสายพันธุ์) เข้าโจมตี ทั้งนี้ผลกระทบคือไลน์การผลิตทั่วโลก แม้กระทั่งหน้าเว็บของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทยืนกรานว่าระบบภายในกับระบบของลูกค้านั้นคนละส่วนกันจึงไม่ได้รับผลกระทบและคาดว่าจะกู้ระบบกลับมาทำงานได้เร็วๆนี้ นอกจากนี้บริษัทยังเผยว่าแก้ไขจุดอ่อนแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยผลกระทบอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลว่าถูกขโมยอะไรไปหรือไม่ แถลงการณ์ของบริษัทอยู่ที่ https://www.sierrawireless.com/

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/ransomware-attack-halts-production-at-iot-maker-sierra-wireless/ และ https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-attack-shuts-down-sierra-wireless-iot-maker/

from:https://www.techtalkthai.com/ransomware-attack-halts-sierra-wireless-production/