Samsung ประสบความสำเร็จ เชื่อมต่อ 5G ได้ที่ความเร็ว 5.23Gbps ต่ออุปกรณ์

Samsung Electronics ได้ออกมาประกาศถึงความสำเร็จในการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้ด้วยความเร็วสูงถึง 5.23Gbps ต่ออุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว ในการทดสอบภายในแล็บที่เกาหลี

Credit: ShutterStock.com

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC) ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถใช้โครงข่าย 4G มาช่วยเพิ่มความเร็วให้กับการเชื่อมต่อ 5G ได้ รวมถึงยังมีการทำ Carrier Aggregation เพื่อรวมช่องสัญญาณหลายช่องเข้าด้วยกันสำหรับเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกทางหนึ่ง

ในการทดสอบนี้ได้มีการรวมช่องความถี่ขนาด 40MHz ของคลื่น 4G เข้ากับช่องความถี่ขนาด 800MHz ของคลื่น 5G เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทดสอบนี้ซึ่งก็คือ Samsung Galaxy S20+

แนวทางดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ให้บริการโครงข่าย 5G นั้นมีทางเลือกใหม่ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ช่องความถี่ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/samsungs-5g-trial-pushes-5-23gbps-speed-onto-single-device/

from:https://www.techtalkthai.com/samsung-acheives-5-23gbps-connection-speed-on-5g-and-4g/