Cloudflare เปิดตัวโปรเจ็ค Fair Shot ห้องรอดิจิทัลสำหรับลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

โปรเจ็ค Fair Shot เป็นระบบห้องรอในโลกดิจิทัลที่ Cloudflare ได้ปล่อยออกมาให้ผู้ที่ให้บริการวัคซีนโควิดนำไปใช้ได้ฟรี 

credit : https://www.cloudflare.com/fair-shot/

ในช่วงแรกของการเข้ารับวัคซีนในหลายประเทศมีประชาชนค่อนข้างหนาแน่น เพราะยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ ซึ่ง Cloudflare เองจึงอาสาช่วย ภาครัฐ โรงพยาบาล หรือสถานปฏิบัติการใดก็ตาม ในมุมของเทคโนโลยีที่ตนถนัด ด้วยการปล่อยโปรเจ็คที่ชื่อ Fair Shot ออกมา

Fair Shot ก็คือห้องรอลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนในระบบดิจิทัล ซึ่งสามารถวางคั่นไว้ก่อนเข้าหน้าเว็บลงทะเบียน โดยการใช้งานไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดหรือใช้ความสามารถทางไอทีมากนัก เพื่อไม่ไปซ้ำเติมกับการให้บริการที่งานล้นมือของสถานพยาบาลอยู่แล้ว โดยคนที่ร้องขอนัดฉีดวัคซีนจะได้รับการยืนยันคิว ซึ่งเมื่อถึงคิวแล้วจึงค่อยส่งต่อไปยังหน้าลงทะเบียน สำหรับในอนาคตโปรเจ็คนี้ยังสามารถต่อยอดได้อีกเช่น แสดงผลว่าต้องรอนานเท่าไหร่ หรือการส่งแจ้งเตือน ทั้งนี้ Cloudflare ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจไว้ที่  http://projectfairshot.com/org

ที่มา : https://www.cloudflare.com/press-releases/2021/cloudflare-announces-project-fair-shot

from:https://www.techtalkthai.com/cloudflare-launches-fair-shot-a-digital-waiting-room-for-covid19-vaccine-registration/