กลุ่มทรู ไตรมาส 4/2563 ทรูมูฟ เอช ยังเติบโต มีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 30.6 ล้านเลขหมาย

กลุ่มทรู รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีรายได้รวม 36,483 ล้านบาท ลดลง 3.2% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน มี EBITDA หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 14,024 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 157 ล้านบาท แต่หากไม่รวมรายการที่เป็นผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16 และการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF จะมีกำไร 9 ล้านบาท

ภาพรวมในปี 2563 กลุ่มทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตโดยมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 3.1% บริการ 5G ได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ย่านสำคัญครบ 77 จังหวัด และครอบคลุม 98% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวนลูกค้าในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 5.4 แสนราย ทำให้มีผู้ใช้งานรวม 30.6 ล้านราย รายได้เฉพาะกลุ่มธุรกิจ 28,808 ล้านบาท

ข้อมูลในกลุ่มธุรกิจอื่นเป็นดังนี้

  • ทรูออนไลน์ มีฐานผู้ใช้บริการ 4.2 ล้านราย รายได้เพิ่มขึ้น 8% เป็น 10,463 ล้านบาท
  • ทรูวิชั่นส์ มีฐานลูกค้า 3.9 ล้านราย รายได้ลดลงเป็น 2,759 ล้านบาท
  • ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป คอนเทนต์ในทรูไอดี มีผู้ชมเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีก่อน การซื้อคอนเทนต์ในแอปเพิ่มขึ้น 29%

ที่มา: ทรู (pdf)

True

from:https://www.blognone.com/node/121413