วิธีสร้างคำสั่งลัดปิดเสียง Apple Watch เมื่อถึงที่ทำงานหรือออฟฟิศ

เวลาที่เราไปทำงานหรือเข้าออฟฟิศแล้ว บางคนอาจจะต้องปิดเส […] More

from:https://www.iphonemod.net/how-to-create-automation-shortcut-mute-apple-watch-sound.html