ผู้ใช้ Mac รุ่นชิป M1 รายงาน SSD ทำงานหนักเกินไป อาจส่งผลต่ออายุการใช้งาน

ผู้ใช้ Mac รุ่นชิป M1 บางคนรายงานว่า SSD ทำงานที่หนักเก […] More

from:https://www.iphonemod.net/mac-m1-user-report-excessive-ssd-usage-problem.html