Clubhouse ประกาศแบนผู้ใช้ ที่เผยแพร่เสียงสนทนาในแพลตฟอร์มอื่น

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Clubhouse ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกอย่างมาก จนขึ้นแท่นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งบน Apple Store

Townhall ล่าสุดจากผู้พัฒนาแอปฯ ระบุว่า Clubhouse มุ่งเน้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Privacy)

แม้การประกาศแบนผู้ใช้งานยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ถูกบังคับใช้แล้วในสหรัฐอเมริกา หลังผู้ใช้รายหนึ่งเผยแพร่เสียงจาก Clubhouse ในห้องสนทนาระหว่าง Elon Musk และ Vladimir Tenev ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Robinhood ในรายการ The Good Time Show ไปยังแพลตฟอร์มยูทูป

เนื่องจากระบบห้องสนทนาของ Clubhose จำกัดจำนวนผู้ใช้อยู่ที่ 5,000 คน (ล่าสุด 8-9 พันคน) และยังไม่รองรับการใช้งานในอุปกรณ์ระบบ Android ทำให้ผู้ใช้งานอื่นๆ ต้องการเข้าถึงเนื้อหาภายในห้องสนทนา

อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนายืนยันว่าไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาภายในห้องสนทนาไปยังแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม และกำลังเร่งพัฒนาเพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกคน

ที่มา

businessinsider

 

 

from:https://www.thumbsup.in.th/clubhouse-ban-privacy?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=clubhouse-ban-privacy