เปิดตัว Toshiba MG09 Series 18TB Enterprise HDD รุ่นแรกที่ใช้ Engergy-Assisted Magnetic Recording

Toshiba ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Enterprise HDD รุ่นความจุ 18TB ในตระกูล Toshiba MG09 Series สำหรับใช้ในภาคธุรกิจองค์กร ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการจัดเก็บข้อมูล

Credit: StorageReview, Toshiba

Toshiba MG09 Series 18TB นี้ถือเป็นดิสก์รุ่นที่สามในแบบ 9-disk Helium-sealed Design พร้อมทั้งยังมีเทคโนโลยี Flux Control – Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR) ที่ช่วยให้แต่ละจานหมุนภายในนั้นมีความจุได้สูงถึง 2TB และทำให้มีความจุรวมได้ถึง 18TB อีกทั้งยังนับเป็นดิสก์รุ่นแรกของ Toshiba ที่ใช้ Energy-Assisted Magnetic Recording

Toshiba MG09 Series 18TB จะสามารถเลือกใช้ Interface ได้ทั้งรุ่น SAS และ SATA โดยจะมีความเร็วรอบอยู่ที่ 7,200RPM ในขนาด 3.5″ และมีค่า Workload Rating อยู่ที่ 550TB/ปี โดยมี Data Transfer Speed อยู่ที่ 268MiB/s

HDD รุ่นนี้จะเริ่มมีการส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าภายในเดือนมีนาคม 2021 เป็นต้นไป ส่วนวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นยังไม่ประกาศออกมา

ที่มา: https://www.storagereview.com/news/toshiba-mg09-series-18tb-hdds-announced

from:https://www.techtalkthai.com/toshiba-mg09-series-18tb-enterprise-hdd-is-announced/