Instagram ยืนยัน ข้อผิดพลาดลิงก์ไม่แสดงพรีวิวใน iMessage เตรียมแก้ไขเร็ว ๆ นี้

รายงานจากผู้ใช้ Instagram หลายคนระบุว่าการส่งลิงก์ Inst […] More

from:https://www.iphonemod.net/instagram-bug-link-not-preview-in-imessage-prepare-fix-soon.html