กรณีศึกษาใหม่ ใช้ Apple Watch ตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลวระยะเริ่มต้น

University Health Network (UHN) เปิดตัวกรณีศึกษาใหม่ที่ […] More

from:https://www.iphonemod.net/new-case-study-aim-apple-watch-detect-early-heart-failure.html