AIS จ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz แล้ว มูลค่ากว่า 5,719 ล้านบาท พร้อมทดสอบใช้ในเขตอุตสาหกรรม ECC นำร่องก่อน

สำหรับ AIS ถือเป็นเครือข่ายแรกที่เปิดให้ใช้งาน 5G มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 และเป็นเจ้าที่ถือคลื่นความถี่มากที่สุดในประเทศไทย ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง สูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ และมีคลื่น 5G พร้อมใช้งานครบ 77 จังหวัดเป็นรายแรก ซึ่งล่าสุดทาง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทลูก AIS ก็ได้จ่ายเงินค่าคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz แล้วมูลค่า 5,719.15 ล้านบาท แก่ กสทช. แล้ว

สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz (25.2 – 26.4 GHz) ทาง AIS ถือว่าเป็นเจ้าที่มีแบนด์วิธมากที่สุด โดยมีมากถึง 1200 MHz ซึ่งคุณสมบัติของคลื่น 26 GHz นั้นถือจะตอบโจทย์กับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลคือ

  • เป็นคลื่นย่านความถี่สูงและมีปริมาณแบนด์วิธมากที่สุด ทำให้รองรับการใช้งานได้มหาศาล โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการกวนกันของคลื่นสัญญาณ
  • มีความหน่วงที่ต่ำมาก ตอบสนองการทำงานของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้แทบจะไม่มีดีเลย์
  • มีความเร็วส่งข้อมูล Data ไร้สายได้รวดเร็วเสมือนเชื่อมต่อสายไฟเบอร์
  • สามารถติดตั้งสถานีฐานได้ง่ายดายและรวดเร็ว เพราะอุปกรณ์มีขนาดเล็ก

ในเบื้องต้นคลื่น 5G ความถี่ 26 GHz นั้นใช้งานในเขตภาคอุตสาหกรรมไทยที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ก่อน โดยได้ร่วมมือกับบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ นำเทคโนโลยี 5G นี้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตภายในโรงงาน ผ่านคลื่นความถี่ 26 GHz ซึ่งจากที่ทดลองใช้งานมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Digital Industrial ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตามจากการชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ของ AIS ครั้งนี้ ทำให้เอไอเอสมีคลื่น 5G ครบทั้ง 3 ย่าน ได้แก่ คลื่น 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz โดยใบอนุญาตคลื่น 26 GHz ยังมีอายุ 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 สิ้นสุดลงวันที่ 17 ก.พ. 2579

และหากรวมเฉพาะคลื่น 5G ที่ทาง AIS มีทั้งหมดเท่ากับว่ามีแบนด์วิธอยู่ 1330 MHz (คลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz รอรับมอบภายในเดือนเมษายน 2564 หรือทาง กสทช. กำหนด) และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิมแล้วจะมีมากถึง 1420 MHz ด้วยกัน ทำให้ไม่ว่าจะใช้งาน 3G,4G และ 5G บนเครือข่าย AIS ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีติดขัดครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเอง

 

ที่มา : อีเมลประชาสัมพันธ์

from:https://droidsans.com/ais-5g-paid-ecc-26-ghz/