ม.เกียวโตเลือกใช้ Dell EMC PowerEdge ในซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ กำลังประมวลผลสูงสุด 1.3 PFLOPS

Yukawa-21 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของสถาบัน Yukawa เพื่อฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (YITP) แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตเลือกใช้เซิฟเวอร์จาก Dell Technologies ซึ่งมีกำลังประมวลผลได้สูงสุด 1.3 PFLOPS

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นบนเซิฟเวอร์ Dell EMC PowerEdge R840 ทั้งหมด 135 เครื่อง และหน่วยประมวลผล 2nd Gen Intel Xeon พร้อมด้วย Nvidia V100 Tensor GPUs และ Dell EMC PowerSwitch Z9332F ทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นขุมพลังที่มีพลังการประมวลผลสูงสุด 1.3 PFLOPS ซึ่งสูงกว่าระบบเดิมราว 3.8 เท่า

คอมพิวเตอร์ Yukawa–21 นี้จะถูกใช้ช่วยในการวิจัยด้านฟิสิกส์ เช่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์สสารควบแน่น ฟิสิกส์ Quantum Information และการพัฒนาวิธีเพื่อที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้ดีขึ้น

ผู้อำนวยการ YITP คาดว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นี้จะช่วยให้สถาบันมี Computing Environment ให้กับนักวิจัยทั่วญี่ปุ่นได้ใช้ในงานวิจัยฟิสิกส์เชิงทฤษฎีโดยทั่วกันด้วย

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/dell-technologies-powering-kyoto-universitys-new-yukawa-21-supercomputer/

from:https://www.techtalkthai.com/dell-emc-poweredge-1-3-pflops-yukawa-21/