ดูกันให้ตาแฉะ มาส่องพฤติกรรมคนดูทีวีว่าช่องไหนป็อบปูล่าร์ในใจคนแต่ละช่วงวัย

 นีเส็น ได้ทำการตรวจวัดผู้ชมโทรทัศน์ ซึ่งครอบคุมประชากรไทยทั่วประเทศที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป โดยวัด  % Reach = เปอร์เซ็นต์การเข้าถึงของผู้ชมโทรทัศน์ที่รับชมสถานีนั้นๆ โดยดูอย่างน้อย 1 นาที และ Average TVR = เปอร์เซ็นต์ผู้ชมโทรทัศน์เฉี่ยต่อนาที (ทีวีเรตติ้ง) ซึ่งจะช่วยให้เราได้ทราบกันว่า คนแต่ละช่วงวัย เขาช่องดูช่องไหนมากที่สุด และช่องไหนที่ยังคงเป็นพระเอกในใจผู้ชมเสมอ

ประชากรที่มีช่วงอายุ 35+ ขึ้นไป

คนกลุ่มนี้เรียกได้ว่า เป็นกลุ่มประชากรหลักจากทั้งหมด 64 ล้านคน มีจำนวนถึง 37.2 ล้านคน แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพ พื้นที่ต่างจังหวัด (ในเมือง) และพื้นที่ต่างจังหวัด (นอกเมือง) ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนในเมืองและกรุงเทพฯ ช่อง 3 ยังคงครองใจคนกลุ่มนี้มากที่สุดตามมาด้วยช่อง 7 แต่สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเมืองนั้น ต้องเรียกว่าช่อง 7 ยังคงกวาดคะแนนความนิยมไปได้มากที่สุด

ประชากรที่มีช่วงอายุ 15-34 ปี

คนกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 18.5 ล้านคน ซึ่งในเขตกรุงเทพช่อง 3 ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนช่วงอายุนี้ แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น ช่อง 7 สามารถดึงความสนใจผู้ชมได้ทั้งพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง

ประชากรที่มีช่วงอายุ 4-14 ปี

ช่วงอายุ 4-14 ปีนี้ เรียกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีการเข้าถึงทีวีบ้างแล้ว จำนวนกว่า 8.7 ล้านคน จำนวนความนิยมในเขตกรุงเทพยังคงเป็นช่อง 3 ส่วนต่างจังหวัดคือช่อง 7 แต่ที่น่าสนใจคือ พื้นที่ต่างจังหวัดนั้น ช่องโมโน สามารถครองใจคนกลุ่มนี้ได้ดี ตามมาด้วยช่อง 3 และช่องวัน

ประชากรทั้งหมดที่มีช่วงอายุ 4+

หากนับคะแนนรวมทั้งหมดสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป จำนวน 64.5 ล้านคนเมื่อประเมินคะแนนเฉลี่ยออกมาแล้วจะพบว่า ช่อง 7 ยังคงครองใจคนทั่วไประเทศ ทุกช่วงอายุมีคะแนนเฉลี่ยเกิน 50% ตามมาด้วยช่อง 3 ช่องโมโน ไทยรัฐทีวีและช่องวัน เรียงลำดับความนิยมกันมาติดๆ

ในรอบปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนไทยรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านทีวีเยอะขึ้น เพราะต้องอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 แม้เม็ดเงินโฆษณาจะลดลง และรายการทีวีใหม่ๆ ยังไม่สามารถถ่ายทำได้แบบปลอดภัย 100% และต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม ต้องรอดูกันว่าในปี 2564 เพียงแค่เดือนเดียวตัวเลขความนิยมของช่อง 7 อาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ตลอดทั้งปี 2564 ได้ แต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของช่อง 7 ยังคงมีมนต์ขลังสำหรับผู้ชมไม่เสื่อมคลาย

from:https://www.thumbsup.in.th/behavior-tv-thailand?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=behavior-tv-thailand