คลังยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์สามมิติ, ซอฟต์แวร์ CAD เข้าข่ายด้วย

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจำพวกชิ้นส่วนในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกเว้นภาษีในกลุ่มสินค้า 12 รายการ มีสินค้าจำพวก เซ็นเซอร์สามมิติ, ซอฟต์แวร์ CAD, หุ่นยนต์หยิบยกขนย้าย, ซอฟต์แวร์ Image Processing เป็นต้น

โดยผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นอากรต้องได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคุณสมบัติผู้ประกอบการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation Machinery Builder : AMB) และ/หรือผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation System Integrator : ASI) จากคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และต้องขออนุมัติหลักการก่อนนำเข้า

กลุ่มสินค้า 12 รายการ ประกอบด้วย

 • Electric Motor เช่น ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเซอร์โว, อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้า
 • Sensor/Transmitter เช่น Detector Sensor, ชุดอุปกรณ์ RFID, Scanning Range Finder 2D & 3D Sensor
 • Machine vision System เช่น กล้องที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ควบคุมกล้อง, Image Processing Software
 • Controller เช่น ชุดอุปกรณ์ควบคุม ส่วนประกอบ โมดูล การ์ด และซอฟท์แวร์ที่ใช้เฉพาะสำหรับเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ
 • Interface เช่น อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการแบบจอสัมผัส พร้อมซอฟท์แวร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
 • Industrial Software เช่น ซอฟต์แวร์ CAD
 • Precision Mechanical Transmission เช่น เครื่องเกียร์ บอลล์สกรู
 • Manipulator Industrial Robot เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับหยิบยก ลำเลียง ขนย้าย
 • Hydraulic เช่น เครื่องสูบไฮดรอลิกแบบลูกสูบ, เซอร์โววาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิก
 • Pneumatic เช่น อุปกรณ์สุญญากาศ, กระบอกสูบลมชนิดไม่มีก้านสูบ
 • Power Supply/Battery เช่น แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนเฉพาะใช้ในหุ่นยนต์
 • Signal Cable & Accessories เช่น สายเคเบิลนำสัญญาณ, สายเคเบิลใยนำแสงเฉพาะใช้ในหุ่นยนต์

ที่มา – ประกาศกระทรวงการคลัง

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/121252