Epic Games ขยายวง ยื่นฟ้องร้อง Apple ผูกขาดในสหภาพยุโรป

ต่อเนื่องจากการฟ้องร้องในสหรัฐ, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร ล่าสุด Epic Games ขยายวงของคดีความไปยังสหภาพยุโรปแล้ว

Epic Games ยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการทั่วไปด้านการแข่งขันของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s Directorate-General for Competition) ในข้อหาคล้ายกันคือผูกขาด App Store และปิดกั้นกระบวนการชำระเงิน เป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดในสหภาพยุโรป

Epic ยังแสดงจุดยืนคล้ายเดิมว่าประเด็นนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่าง Apple vs Epic แต่เป็นกลุ่มนักพัฒนาและลูกค้าที่ถูกบีบให้ใช้งานช่องทางการโหลดแอปและใช้จ่ายภายในแอปเพียงช่องทางเดียว และ Epic ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการฟ้องร้องเช่นเดิม

ที่มา – Epic Games

No Description

from:https://www.blognone.com/node/121234