ครม. เคาะมาตรการ แจกเงิน “ม.33 เรารักกัน” 9.27 ล้านคน รายละ 4,000 บาท

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการแจกเงินผู้ประกันตน ม.33 รายละ 4,000 บาท ตามโครงการ “ม.33 เรารักกัน”  เพื่อการจ่ายเงินชดเชยหรือเยียวยาผลกระทบโควิดสำหรับผู้อยู่ในประกันสังคม

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนในระบบที่อยู่ใน กลุ่มกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 มีจำนวนกว่า 11 ล้านราย คาดว่า จะมีผู้ประกันตนเข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จำนวน 9.27 ล้านคน วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

กำหนดการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ
  • วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
  • วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครั้งละ 1,000 บาท ในวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2564

ที่มา

ประชาชาติธุรกิจ

ppthd36

from:https://www.thumbsup.in.th/social-security-policy-update2?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=social-security-policy-update2