Apple เปิดหน้าเว็บช่วยปิดล็อคการเข้าใช้เครื่อง, ยื่นเรื่องขอปิดล็อคยังไม่เปิดใช้ในไทย

Apple ได้เปิดหน้าเว็บ “ปิดล็อคการเข้าใช้เครื่อง […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-turn-off-activation-lock-website.html