มีผลบังคับใช้แล้ว! กฎหมายเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติ คาดรัฐมีรายได้เพิ่ม 5 พันล้านบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายเก็บภาษี “อี-เซอร์วิส” จากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Netflix, Spotify ฯลฯ

โดย พ.ร.บ.จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ใช้บังคับสำหรับรายรับหรือการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 ถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือในอีก 6 เดือนข้างหน้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “หลังกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีเวลาอีก 180 วัน ก่อนจะมีผลกับการเก็บภาษี โดยกรมคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 นี้ จะมีรายได้เข้ามาก่อนเดือน ก.ย. ซึ่งเราประเมินไว้ 5,000 ล้านบาท”

ทั้งนี้ การประเมินตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ ซึ่งได้คาดการณ์รายได้ไว้ที่ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพราะต้องการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศที่ต้องเสียภาษี

ขณะนี้มีประเทศที่บังคับใช้กฎหมายแล้วกว่า 60 ประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เป็นต้น

ที่มา

Voicetv

ราชกิจจานุเบกษา

from:https://www.thumbsup.in.th/e-service-tax?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-service-tax