Firefox 85 ออกแล้ว หยุดรองรับ Flash, เริ่มใช้ Cache Partitioning ป้องกัน Super Cookie

Firefox ออกเวอร์ชัน 85 มีของใหม่ดังนี้

  • หยุดรองรับ Adobe Flash อย่างเป็นทางการแล้ว (Firefox 84 คือรุ่นสุดท้าย)
  • เริ่มใช้ cache partitioning แยกส่วนแคชของแต่ละเว็บออกจากกัน เพื่อป้องกันเทคนิคการตามรอยข้ามเว็บที่เรียกว่า super cookie หรือการฝังไฟล์ภาพที่มี identifier ไว้ในเว็บหนึ่ง แล้วพอเข้าอีกเว็บ สามารถตรวจเช็คได้ว่าเข้าเว็บแรกหรือไม่ – รายละเอียด
  • จำให้แล้วว่าบันทึก bookmark ลงโฟลเดอร์ไหน, แสดงแถบ bookmark เป็นดีฟอลต์ในหน้าแท็บใหม่
  • password manager สามารถสั่งลบล็อกอินที่บันทึกไว้ทั้งหมดได้ ไม่ต้องมานั่งลบทีละอัน

ที่มา – Mozilla

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/120837