Apple ให้หัวหน้าวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ Dan Riccio มาดูแล “โครงการใหม่” ที่ไม่เปิดเผย

แอปเปิลประกาศปรับตำแหน่งในฝ่ายบริหาร โดย Dan Riccio รองประธานอาวุโสด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ จะรับตำแหน่งใหม่เพื่อรับผิดชอบในโครงการใหม่ที่แอปเปิลไม่เปิดเผยรายละเอียด ซึ่งตำแหน่งนี้จะขึ้นรายงานตรงกับซีอีโอ Tim Cook

ส่วนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ได้ John Ternus ซึ่งอยู่ในทีมฮาร์ดแวร์นี้อยู่แล้วมารับตำแหน่ง ซึ่งเขาจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอีกด้วย

Dan Riccio ทำงานกับแอปเปิลมาตั้งแต่ปี 1998 ในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เป็นรองประธานส่วนฮาร์ดแวร์ของ iPad ในปี 2010 และรับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ในปี 2012

ที่มา: แอปเปิล

alt="Dan Riccio"

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/120803