รวมโปร iPad ทั้ง AIS, DTAC, True อัพเดต มกราคม 2021

โปร iPad

ผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาแล้ว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังคงไม่จางหายไป หลาย ๆ คนโดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาจึงต้องเน้นไปทางการเรียนออนไลน์ หรือสำหรับคนทำงานก็ต้อง Work From Home ซึ่ง iPad ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานทั้งด้าน การทำงาน และการเรียน ทีมงาน Notebookspec จึงจะพามาดู ราคาและโปร iPad จากค่ายใหญ่ ทั้งจาก Apple Store, AIS, True และ DTAC มาดูกันเลย

รวมราคาและโปร iPad ทั้ง AIS, DTAC, True


ราคา iPAD อัพเดตเดือนมกราคม 2021

Apple Store Online ประเทศไทย

ราคาและโปร iPad
Cr: Apple Store Online

iPad Air Gen 4th (10.9 นิ้ว)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 19,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 24,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 24,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 29,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Air Gen 4th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 64GB ราคา 18,300 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,300 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 64GB ราคา 22,800 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 27,800 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Air Gen 4th (2020) ราคานักศึกษา

iPad Gen 8th (10.2 นิ้ว)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 10,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 13,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 15,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 18,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Gen 8th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 32GB ราคา 10,200 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 13,200 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 32GB ราคา 14,700 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 17,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Gen 8th (2020) ราคานักศึกษา

iPad Pro 11 นิ้ว (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 27,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 31,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 38,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 45,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 32,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 36,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 43,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 50,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro 11 นิ้ว (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา
  • รุ่น 128GB – ราคา 26,200 บาท
  • รุ่น 256GB – ราคา 29,700 บาท
  • รุ่น 512GB – ราคา 36,700 บาท
  • รุ่น 1TB – ราคา 43,700 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 128GB ราคา 31,200 บาท
  • คววามจุ 256GB ราคา 34,700 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 41,700 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 48,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro 11 นิ้ว (2020) ราคานักศึกษา

iPad Pro 12.9 นิ้ว (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 34,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 38,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 45,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 52,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 39,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 43,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 50,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 57,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro 12.9 นิ้ว (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 128GB ราคา 31,500 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 35,000 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 42,000 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 49,000 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 128GB ราคา 36,500 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 40,000 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 47,000 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 54,000 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro 12.9 นิ้ว (2020) ราคานักศึกษา

iPad mini Gen 5th (2019)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 13,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 18,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 18,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad mini Gen 5th (2019)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 64GB ราคา 13,200 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 18,200 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา
  • ความจุ 64GB ราคา 17,700 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 22,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad mini Gen 5th (2019) ราคานักศึกษา


TrueMove H

ราคาและโปร iPad
Cr: truemoveh

iPad Air Gen 4th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 19,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 24,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 13,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 18,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Air Gen 4th (WiFi)

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 24,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 29,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 17,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 22,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Air Gen 4th (Wi-Fi + Cellular)

iPad Gen 8th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 10,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 13,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 4,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 7,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Gen 8th (Wi-Fi)

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 15,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 18,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 8,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 11,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Gen 8th (Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro 2020 11 นิ้ว (รุ่น 2)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 27,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 31,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 19,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro (2020) 11 นิ้ว รุ่น Wi-Fi

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 32,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 36,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 43,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 50,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 24,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 28,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 35,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 42,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro (2020) 11 นิ้ว รุ่น Wi-Fi + Cellular

iPad Pro (2020) 12.9 นิ้ว

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 39,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 43,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 50,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 57,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 31,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 35,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 42,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 49,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad Pro (2020) 12.9 นิ้ว รุ่น Wi-Fi

iPad mini Gen 5th (2019)

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 256GB ราคา 22,000 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 256GB ราคา 14,000 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: iPad mini Gen 5th (2019) รุ่น Wi-Fi + Cellular


AIS

ราคาและโปร iPad
Cr: Store.ais

iPad Air รุ่นที่ 4 (10.9 นิ้ว)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 19,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 24,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 17,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 22,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 24,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 29,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 18,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,900 บาท

iPad Gen 8th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 10,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 13,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 8,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 11,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 15,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 18,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 9,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 12,900 บาท

iPad Pro (2020) 11 นิ้ว

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 27,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 31,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 38,400บาท
  • ความจุ 1TB – ราคา 45,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 23,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 27,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 34,400บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 1TB ราคา 50,400 บาท

iPad Pro (2020) 12.9 นิ้ว

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 34,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 38,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 45,400 บาท
  • ความจุ 1TB ราคา 52,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 30,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 34,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 41,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 39,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 43,400 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 50,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 34,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 37,900 บาท
  • ความจุ 512GB ราคา 44,900 บาท

iPad mini Gen 5th (2019)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 13,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 18,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 18,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 10,200 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 13,000 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: AIS


DTAC

ราคาและโปร iPad

iPad Air Gen 4th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 19,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 24,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 16,890 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 21,390 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 24,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 29,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 19,890 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 24,490 บาท

iPad Gen 8th (2020)

 • รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 10,900 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 13,900 บาท
 • รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 8,990 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 11,590 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 32GB ราคา 15,400 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 18,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 32GB ราคา 12,100 บาท
  • ความจุ 128GB ราคา 14,500 บาท

iPad Pro (2020) 11 นิ้ว

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 128GB ราคา 32,900 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 36,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 128GB ราคา 28,770 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 31,770 บาท

iPad mini Gen 5th (2019)

 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ
  • ความจุ 64GB ราคา 18,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 23,400 บาท
 • รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร
  • ความจุ 64GB ราคา 13,400 บาท
  • ความจุ 256GB ราคา 18,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: DTAC


โปร iPad ที่น่าสนใจ อัพเดตเดือน มกราคม 2021

โปร iPad ที่ทีมงานได้เลือกมานั้นจะเป็นโปรโมชันที่ปรากฏอยู่บนอย่างเว็บไซต์ ซึ่งจะมีในของค่าย AIS และ DTAC ส่วนของ Truemove H นั้นจะเป็นในส่วนของราคาค่าเครื่องพร้อแพ็กเกจ ซึ่งทีมงานได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว และในส่วนของ โปร iPad จากทาง AIS และ DTAC จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

AIS

สำหรับโปร iPad จากทางค่าย AIS ที่น่าสนใจจะมีด้วยกัน 2 โปรโมชั่น มาดูกันเลย

โปรโมชั่นซื้อ iPad Air 4th (2020)

ราคาและโปร iPad
 • ราคาเครื่อง พร้อมแพ็กเกจ
  • ซื้อ iPad Air (Gen 4th) รุ่น WiFi ในราคาเริ่มเต้น 16,900 สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่นจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน
ราคาและโปร iPad
Cr: AIS
ราคาและโปร iPad
Cr: AIS
 • เครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • ซื้อ iPad Air (Gen 4th) ในราคาเริ่มเต้น 17,400 สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนและเติมเงิน
ราคาและโปร iPad

โปรโมชั่น ซื้อ iPad (Gen 8th)

ราคาและโปร iPad
 • ราคาเครื่อง พร้อมแพ็กเกจ
  • ซื้อ iPad (Gen 8th) ในราคาเริ่มเต้น 9,900 บาท
  • ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
ราคาและโปร iPad
 • เครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
  • ซื้อ iPad (Gen 8th) ในราคาเริ่มเต้น 8,400 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนและเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งานเดือนละ 150 บาท
ราคาและโปร iPad

DTAC

มาดูในส่วนของ โปร iPad จากทาง DTAC กันบ้างว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจ

โปรโมชั่นซื้อ iPad Pro (2020)

ราคาและโปร iPad

สำหรับโปร iPad จากทาง DTAC โปรนี้จะเป็นการซื้อ iPad Pro (2020) ในราคาเริ่มต้น 28,770 บาท โดยจะแบ่งเป็น

โปร iPad สำหรับลูกค้าดีแทค ที่มีอายุการใช้งานนาน 12 เดือนขึ้นไป

 • ลดสูงสุด 4,630 บาท โดยแพ็กเกจเริ่มต้นที่เดือนละ 499 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (128GB) ราคา 28,770 บาท จากราคาปกติ 32,900 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (256GB) ราคา 31,770 บาท จากราคาปกติ 36,400 บาท
 • สิทธิเศษที่จะได้รับ
  • ผ่อน 0% สูงสุด 36 เดือน
  • ฟรีค่าบริการ Apple TV+ 99 บาท นาน 12 เดือน
  • ใช้ Apple Music ฟรี 6 เดือน เมื่อสมัคร Apple Music ครั้งแรก รายละเอียด
  • ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน

โปร iPad สำหรับนักศึกษาที่เปิดเบอร์ใหม่ พร้อมสมัครแพ็กเกจ dtac Happy@Home เล่นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด

 • ลดสูงสุด 4,000 บาท โดยแพ็กเกจจเริ่มต้นที่เดือนละ 399 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (128GB) ราคา 30,900 บาท จากราคาปกติ 32,900 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจ 399 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (256GB) ราคา 34,400 บาท จากราคาปกติ 36,400 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจ 399 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (128GB) ราคา 28,770 บาท จากราคาปกติ 32,900 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจ 699 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (256GB) ราคา 32,400 บาท จากราคาปกติ 36,400 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจ 699 บาท
 • สิทธิเศษที่จะได้รับ
  • ฟรีค่าบริการ Apple TV+ 99 บาท นาน 12 เดือน
  • ใช้ Apple Music ฟรี 6 เดือน เมื่อสมัคร Apple Music ครั้งแรก รายละเอียด
  • ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน

โปร iPad สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน/ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน

 • ลดสูงสุด 4,000 บาท โดยแพ็กเกจจเริ่มต้นที่เดือนละ 599 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (128GB) ราคา 28,900 บาท จากราคาปกติ 32,900 บาท
 • iPad Pro 11 นิ้ว (256GB) ราคา 32,400 บาท จากราคาปกติ 36,400 บาท
 • สิทธิเศษที่จะได้รับ
  • ฟรีค่าบริการ Apple TV+ 99 บาท นาน 12 เดือน
  • ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: DTAC


โปรโมชั่นซื้อ iPad (Gen 8th) รุ่น Cellular

ราคาและโปร iPad
ราคาและโปร iPad

สำหรับโปร iPad จากทาง DTAC โปรนี้จะเป็นการซื้อ iPad Gen 8th (2020) รุ่น Cellular ในราคาเริ่มต้น 13,090 บาท โดยจะแบ่งเป็น

โปร iPad สำหรับลูกค้าดีแทค ที่มีอายุการใช้งานนาน 6 เดือนขึ้นไป

 • ราคาเริ่มต้น 8,990 บาท
ราคาและโปร iPad
Cr: DTAC
 • สิทธิเศษที่จะได้รับ
  • ผ่อน 0% สูงสุด 36 เดือน
  • ฟรีค่าบริการ Apple TV+ 99 บาท นาน 12 เดือน
  • รับส่วนลด Apple Accessories 20%
  • ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน

โปร iPad สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่ายเบอร์เดิม/เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน/ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน

 • ราคาเริ่มต้น 12,100 บาท
ราคาและโปร iPad
Cr: DTAC
 • สิทธิเศษที่จะได้รับ
  • ผ่อน 0% สูงสุด 36 เดือน
  • ฟรีค่าบริการ Apple TV+ 99 บาท นาน 12 เดือน
  • รับส่วนลด Apple Accessories 20%
  • ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน

พิเศษเมื่อซื้อ iPad พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน ฟรี ประกันสุขภาพคุ้มครอไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คุ้มครองนาน 90 วัน คุ้มครองสูงสุด 185,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: DTAC


ทั้งหมดนี้เป็นราคาและโปร iPad ที่ทีมงานได้มาอัพเดตกันในเดือนมกราคม 2021 สำหรับใครที่ต้องการจะซื้อ iPad นั้น สิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการทำงานของเรา สำหรับใครที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้งานในระดับทั่วไป เอกสาร ดูหนัง ฟังเพลง iPad, iPad Air น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี ใครที่ต้องการใช้งานในระดับโปร ก็อาจจะเลือกเป็นตัว iPad Pro ส่วนใครที่ต้องการซื้อ iPad มาใช้งานแค่การดูหนังฟังเพลง อ่านหนังสือ พกพาง่าย iPad Mini ก็เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว ทั้งนี้นอกจากความเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ราคาและสิทธิพิเศษที่ได้รับจากโปรโมชัน ก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

อ่านบทความเพิ่มเติม/บทความที่เกี่ยวข้อง

from:https://notebookspec.com/web/571236-promotion-ipad-on-shop