Netflix เตรียมเพิ่มปุ่ม Shuffle Play เลือกรายการมาให้เลย เพื่อรับชมเลยบนสมาร์ททีวี

ในงานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ผ่านมา Netflix ประกาศว่าปุ่ม Shuffle Play ที่จะเป็นตัวช่วยแนะนำรายการที่ผู้ใช้งานน่าจะชอบ เพื่อรับชมต่อบนสมาร์ททีวี จะเปิดสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกภายในครึ่งแรกของปี 2021 นี้

ก่อนหน้านี้ Netflix ได้ทดสอบปุ่ม Shuffle Play กับผู้ใช้งานบางกลุ่ม และพบว่ามีการใช้งานปุ่มนี้มากพอที่จะเป็นฟีเจอร์หลักได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้หลังชมคอนเทนต์จบ ว่าจะดูเนื้อหาที่แนะนำจาก Shuffle Play หรือเลือกค้นหารายการที่อยากชมด้วยตนเองต่อ

ทั้งนี้ Netflix เปิดเผยว่าการทดสอบยังมีเฉพาะบนสมาร์ททีวีเท่านั้น ไม่มีการนำปุ่มนี้มาใส่บนเว็บหรือแอปมือถือ

ที่มา: TechCrunch

Netflix

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/120717