Microsoft ประกาศขยายขนาดไฟล์สูงสุดบน OneDrive, SharePoint และ Teams เป็น 250GB

Microsoft ได้ออกมาประกาศขยายขนาดของไฟล์สูงสุดที่สามารถอัปโหลดขึ้นไปเก็บบน OneDrive, SharePoint และ Teams ให้เป็นขนาด 250GB จากเดิมที่เคยมีขนาดเพียงแค่ 100GB

Credit: Microsoft

Microsoft ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ได้รับความคิดเห็นจากลูกค้าและพันธมิตรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต ซึ่งมีไฟล์วิดีโอขนาด 4K และ 8K ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงไฟล์ CAD และ 3D Model ที่ก็ต้องใช้พื้นที่มากไม่แพ้กัน

นอกจากนี้ ด้วยแนวโน้มของงานทางด้าน Big Data และ AI ที่เติบโต จนทำให้ Dataset ของข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นก็เป็นอีกแรงผลักดัน รวมถึงแนวโน้มของการทำงานจากที่บ้านที่ทำให้การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่บน Cloud นั้นกลายเป็นโจทย์ที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้น

เบื้องหลังของการปรับขนาดไฟล์สูงสุดที่อัปโหลดได้ในครั้งนี้ ก็คือการที่ทีมงานของ Microsoft ต้องมีการปรับปรุงระบบ Storage เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับรองรับการอัปโหลดข้อมูลที่ดีขึ้น โดยมีการแบ่งไฟล์ออกเป็นชิ้นเล็กๆ และทำการเข้ารหัสแต่ละชิ้นด้วย Unique Key ที่แตกต่างกัน รวมถึงยังมีการทำ Differential Sync ที่จะมีการอัปโหลดข้อมูลเฉพาะส่วนต่างเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับไฟล์นั้นๆ เข้าไปด้วย

ที่มา: https://www.theregister.com/2021/01/13/onedrive_storage/

from:https://www.techtalkthai.com/microsoft-allows-250gb-file-size-on-onedrive-sharepoint-and-teams/