ไอคอนไมโครโฟนแสดงบนหน้าจอ iPhone ตลอดเวลา ทั้งที่ไม่ได้เปิดใช้ แก้ไขอย่างไร

ผู้ใช้บางคนพบว่า iPhone แสดงไอคอนไมโครโฟนสีฟ้าค้างไว้ ค […] More

from:https://www.iphonemod.net/how-to-fix-blue-microphone-icon-show-on-iphone.html