พบสิทธิบัตรเคส iPhone พร้อมการชาร์จ AirPods ในตัว

พบสิทธิบัตรใหม่ของ Apple โดย AppleInsider ที่ระบุหัวข้อ […] More

from:https://www.iphonemod.net/apple-patent-case-folio-with-airpods-charging.html