Twitch ปิดไม่ให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ไลฟ์ อย่างไม่มีกำหนด

Twitch ปิดช่องทางการไลฟ์ของโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไม่มีกำหนด อันเป็นผลจากการที่เขาแสดงการกระทำสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐสภาที่วอชิงตัน ดีซี ทางบริษัทระบุว่านี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชุมชนบน Twitch และป้องกันไม่ให้ Twitch ถูกใช้เพื่อปลุกระดมความรุนแรงอีกต่อไป

ตัวบัญชีของทรัมป์ ยังคงอยู่บนแพลตฟอร์ม ยังสามารถเข้าถึง archive วิดีโอได้ แต่ไม่สามารถทำการไลฟ์ได้อีก ก่อนหน้านี้ Twitch ก็เคยแบนทรัมป์ชั่วคราว เพราะละเมิดกฎการใช้คำพูดแสดงความเกลียดชัง

ที่มา – The Verge

from:https://www.blognone.com/node/120430