ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยกลยุทธ์ 3 ปี เน้นความยั่งยืนเป็นหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยกลยุทธ์ 3 ปี เป้าหมายหลักคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้ลงทุนเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยังรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล หรือ ESG

Stock Exchange of Thailand SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพจาก Shutterstock

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2021-2023) ภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ” บูรณาการด้านนวัตกรรม สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ภายใต้กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อที่สร้างโอกาสการเติบโตของประเทศไทยอย่างมีสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม

พัฒนาการสำคัญและความสำเร็จปี 2020 ที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อขายที่สูงสุดในอาเซียน เฉลี่ยอยู่ที่ 67,334.80 ล้านบาท ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้ทำลายสถิติ IPO ใหญ่ที่สุดในไทย ของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ เช่น ดัชนีซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงบนดัชนี S&P500 สหรัฐอเมริกา หรือ HSCEI ของฮ่องกง

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวสู่วิถีธุรกิจใหม่ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุน และเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ ตอบสนองความท้าทายในโลกปัจจุบันที่อยู่บนวิถี VUCA ได้แก่ ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า กรอบการพัฒนาในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของประเทศอย่างมีสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม รองรับสภาพแวดล้อมของตลาดทุน เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โดยกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. สร้างการเติบโตในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหลักทรัพย์ใหม่ๆ ส่งเสริมการระดมทุน หรือแม้แต่การขยายฐานผู้ลงทุน ที่มุ่งเน้นการขยายช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้ลงทุนได้กว้างขึ้นและทำให้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์
  2. ขยายโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ส่งเสริมรายงานด้าน ESG รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค ขณะที่ตัวตลาดหลักทรัพย์ฯ เองจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงตลาดทุนโลก และให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
  3. ขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเน้นเรื่อง ESG มาบูรณาการในกระบวนการดำเนินงานตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ทางการเงินของประเทศด้วย
  4. เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้านไอที ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

The post ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยกลยุทธ์ 3 ปี เน้นความยั่งยืนเป็นหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้ลงทุน first appeared on Brand Inside.
from:https://brandinside.asia/stock-exchange-thailand-plan-3-years-focus-on-esg-8-jan-2021/