[Guest Post] Alibaba Cloud Thailand เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล เจาะลึกถึงเทคโนโลยีในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Alibaba Cloud Core Computing, Storage, Network, และ Security (14 ม.ค.นี้ )

Alibaba Cloud Thailand เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล เจาะลึกถึงเทคโนโลยีในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Alibaba Cloud Core Computing, Storage, Network, และ Security เพื่อพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Alibaba Cloud Big Data, Cloud Computing และโซลูชัน China Gateway ให้ได้มากที่สุด  

 
 
  • ลงทะเบียนที่นี่:  https://int.alibabacloud.com/m/1000216924/ 
  • วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
     
  • ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสำหรับการเทรนนิ่ง
  • เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน ทางเราจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเทรนนิ่งมาสู่ระบบออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนและรอรับลิงค์สำหรับการเทรนนิ่งผ่านทางอีเมลล์

from:https://www.techtalkthai.com/guest-post-alibaba-cloud-thailand/