Comfort Zone อุปสรรคของการเติบโตในหน้าที่การงาน

ครั้งสุดท้ายที่ก้าวออกจาก Comfort Zone คือเมื่อไหร่?

คอมฟอร์ต โซนหรือพื้นที่ปลอดภัย เป็นเหมือนความสบายใจ อาจจะเป็นที่ทำงานหรือตำแหน่งที่อยู่มานานพอที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานในทุกๆ ด้าน หรือจะเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันที่คาดเดาได้

ในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นเหมือนกรงที่รั้งไม่ให้เราได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง การอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเราจะหยุดดิ้นรนหรือพยายามก้าวไปข้างหน้า การที่ทุกอย่างคาดเดาได้อาจเป็นเรื่องดีต่อใจในช่วงแรก แต่มักเป็นอุปสรรคของการเติบโตในหน้าที่การงาน

ความกลัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป หลายครั้งทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งอันตราย แต่เรามักกลัวที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยจนเกินไป กลัวว่าตัวเองเก่งไม่พอที่จะทำงานที่ท้าทาย ทำให้ได้รับโอกาสในชีวิตน้อยลง ส่งผลให้หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น

เติบโตจากความท้าทาย

วิธีเดียวที่จะทำให้เราได้แสดงศักยภาพคือการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เราจะไม่เติบโตขึ้น หากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นได้เมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

การมีประสบการณ์ทำงานนานหลายปี อาจไม่เพียงพอแล้วสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบัน องค์กรยุคใหม่ล้วนเปิดรับบุคลากรที่พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงกล้าคิด กล้าทำมากกว่าสิ่งที่ระบุใน Job Description

คนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่กล้าเปิดรับความเปลี่ยนแปลง เราไม่จำเป็นที่ต้องกล้าเสี่ยง แต่เราต้องมั่นใจในตัวเอง หากล้มเหลวก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตจากมัน

from:https://www.thumbsup.in.th/comfort-zone-block-your-career?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comfort-zone-block-your-career