ไปรษณีย์ไทย เตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อข้อมูลปลอม “ระวังพัสดุไปรษณีย์มีเชื้อ COVID-19”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งเตือนผู้ใช้บริการโปรดอย่าหลงเชื่อ กรณีมีข้อความปรากฎบนสื่อออนไลน์ “ขอให้ทุกท่านที่ได้รับจดหมาย หรือพัสดุไปรษณีย์ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านเพราะว่ามีคนได้รับเชื้อ COVID – 19 แล้ว”

Thailand Post

โดยไปรษณีย์ไทยขอแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวว่า ข้อความที่ถูกส่งต่อไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ในระลอกใหม่ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดร่างกายและมือตลอดการทำงาน 

อีกทั้ง ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ได้มีการฉีด – เช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลล้างมือ เคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร พร้อมเว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร ตามหลัก Social Distancing รวมถึงติดตั้ง QR Code สำหรับแอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง และศูนย์ไปรษณีย์ได้มีการดูแลและทำความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ รวมถึงพัสดุ สิ่งของที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้งอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

from:https://www.mobileocta.com/%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589