เรียนฟรีมีใบเซอร์ รวม 8 คอร์สทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลจาก Accenture

ในยุคที่เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และวิกฤตโควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนต้องพึ่งพาดิจิทัลมากขึ้น

ทักษะด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนยุคใหม่ควรเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการทำงานอีกด้วย รวม 8 คอร์สเสริมทักษะด้านดิจิทัลจาก Accenture บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก

การระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้ง หลายคนเริ่มเรียนออนไลน์และทำงานจากที่บ้าน ถือโอกาสนี้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกันครับ

Artificial Intelligence

ทำความรู้จักการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ ‘AI’ ในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/35aAuAA

Digital Marketing

เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) พร้อมกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/2XaLsSd

Digital Skills for Work and Life

เรียนรู้ใช้การทักษะดิจิทัลในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/3ncNA6t

Mobile

เรียนรู้การออกแบบ พัฒนา และการสร้างประสบการณ์การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงเทคโนโลยีในโทรศัพย์มือถือ

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/3neJcUF 

Retail

เรียนรู้ความสำคัญและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจค้าปลีก (Retail)

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/3baOf6e

Social Media

เรียนรู้การทำธุรกิจและตัวชี้วัดความสำคัญในโซเชียลมีเดีย

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/3pLWvh1

User Experience

เรียนรู้ความสำคัญของประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX) รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือในการออกแบบเทคโนโลยี UX

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://bit.ly/35bBLaC

Web Analytics

เรียนรู้ความสำคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจ รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลและเทคนิคในการวิเคราะห์

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://bit.ly/38dn5JL

———————————————————————

ดูคอร์สจาก Accenture ทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/3ofHG5Z

from:https://www.thumbsup.in.th/digital-skills-course-accenture?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=digital-skills-course-accenture