ผู้คนใช้จ่ายในแอปทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์ในปีเดียว เป็นครั้งแรก

Sensor Tower รายงานข้อมูลว่าผู้คนใช้จ่ายในแอปทะลุ 100,0 […] More

from:https://www.iphonemod.net/consumer-spending-app-store-surpass-100-billion-dollar-2020-first-time-report.html