จุดเด่น-จุดด้อย ของ Commerce แต่ละช่องทาง

ในปัจจุบันช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการ เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงวิกฤตโควิด-19 ที่มาเป็นตัวเร่ง

ช่องทางการซื้อขาย (Commerce) แต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ไปดูกันครับ

from:https://www.thumbsup.in.th/commerce-category?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=commerce-category