[Video Webinar] Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินโดย SAS

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Stress Testing กับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” ในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: Nadharini Pinyosamosorn ผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management จาก SAS Software (Thailand)

Stress Testing เป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมทางการเงินเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วย Stress Testing เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจการใช้ Stress Testing ในฐานะเครื่องมือ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเงินทุนและสภาพคล่อง รวมถึงการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนาครั้งนี้:

เข้าใจการใช้ Stress Testing ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

  • การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินในภาวะวิกฤต
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การประเมินผลกระทบที่ดียิ่งขึ้น
  • การวางแผนการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น
  • การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในการทำ Stress Testing

from:https://www.techtalkthai.com/video-webinar-stress-testing-and-financial-risk-management-by-sas/